Regler og etik ved fiskesøerne

Ved Pute & Take Fiskesøerne ved Borris henstiller vi til, at vores besøgende overholder følgende retningslinier.

Fiskeetik

Fisk er et levende væsen, der skal behandles med respekt
Fisk må ikke opbevares i net i søen
Straks efter fangst aflives fisken med slag og afblødning
Fanget fisk må ikke genudsættes, hvis den har fået skader eller hvis den vurderes som ikke levedygtig
Der må kun fiskes med 1 krog - enten som enkeltkrog eller som trekrog

Lystfiskeretik

Forfodring er ikke tilladt
Der må kun fiskes med gyldigt fiskekort og med det antal stænger, der er betalt for
Der må kun fanges til eget brug
Vis hensyn til andre ved søen: Fisk ikke for tæt på andre og tænk på andre, når du kaster linen ud
Hunde skal føres i snor og hundens efterladenskaber skal fjernes
Ryd op efter dig selv og benyt skraldestativer
Brug rensepladsen til rensning af fisk
Efterlad ikke afskåret fiskeline og kroge i naturen og ved søen. Det er til fare for fugle og andre dyr